top of page

EMILIE

Klinisch psycholoog | Loopbaancoach

"Het is eigen aan de mens om problemen te hebben en hieronder te lijden. Doorheen ons leven lopen we onvermijdelijk tegen dingen aan waar we het moeilijk mee hebben. We ervaren gevoelens van machteloosheid waarbij we er alleen niet lijken uit te raken. Je hebt het gevoel dat je vast zit en komt tot stilstand. Om verandering te bekomen is er echter beweging nodig, beweging in een andere richting, je vraag naar hulp is de eerste beweging, op weg naar verandering.
Een vitaal leven leiden in een wereld waarin het leven niet gemakkelijk is, begint met een juiste mindset. Vanuit de herstelgerichte visie met het geloof in ieder zijn kracht en autonomie ga ik met je op zoek naar je sterktes en drijfveren, je valkuilen en angsten, en help ik je de weg hierin te vinden.
Als psycholoog geloof ik ook sterk in het belang van de therapeutische relatie of de ‘klik’ tussen psycholoog en cliënt. Mijn doel is dat je je veilig en gehoord voelt in je unieke verhaal. Ik luister in openheid en oprechte nieuwsgierigheid naar je verhaal. Ik sta naast je, in oprechte verbintenis om samen met je de totaliteit van jezelf te verkennen."


SPECIALISATIES
Stress, slaap, depressie, piekeren,assertiviteit, communicatie, coping, (eet)verslaving, ziekteverwerking, rouw, loopbaanbegeleiding, vertrekkend vanuit de psychotherapeutische ACT methode.

OPLEIDINGEN
Master in de klinische en gezondheidspsychologie (volwassenen en ouderen) aan de KUleuven.

Basisopleiding Acceptance and Commitment Therapy (Allegre)

Opleiding tot Loopbaancoach (Kurago)


PRAKTIJKERVARING
Ik werk huidig in een algemeen ziekenhuis (ZOL) hier ben ik gestart in de PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis). Hierbij gaf ik kortdurende therapeutische behandeling en begeleiding in psychiatrische crisis (angst, depressie, persoonlijkheidsproblematieken), alsook psychiatrische spoed interventie bij personen met urgente psychiatrische middelen gerelateerde problemen. Huidig werk ik als obesitaspsycholoog voor trajectbegeleiding bij obesitas en overgewicht en de hulpvraag rond motivatie tot levensstijlverandering.

EMILIE
bottom of page