top of page

ISABELLE

Klinisch psycholoog | Loopbaancoach

“The dark does not destroy the light, it defines it. It’s our fear of the dark that casts our joy into the shadows.”

Als psychologe geloof ik sterk dat kwetsbaarheid geen teken van zwakte is, maar een weg naar betrokkenheid, moed en betekenisvolle relaties.
Je kan moeilijkheden ervaren met emoties die te pas en te onpas naar boven komen, of je hebt juist het gevoel amper emoties te ervaren of toe te kunnen laten. Ik wil je helpen jezelf kwetsbaar op te durven stellen in een wereld die enkel op perfectionisme gericht lijkt te zijn.

Ik vind het belangrijk dat je in een veilige, warme omgeving terechtkomt waar er op een respectvolle en open manier gecommuniceerd wordt. Daarnaast zie ik therapie als een samenwerking waarin je jezelf kan zijn en we elkaar op een menselijk niveau ontmoeten.

In een eerste gesprek leer ik je graag beter kennen en brengen we samen in kaart waar je tegenaan loopt, waar je graag ondersteuning in wilt en wat je verwachtingen zijn. Ook praktische en inhoudelijke zaken worden in deze eerste fase besproken. Indien je hierna de klik voelt en met mij verder wilt onderzoeken waar je klachten vandaan komen en hoe je ermee om kunt gaan, dan starten we samen een traject op om je gedrag beter te leren (her)kennen en begrijpen.

SPECIALISATIES:
angsten, assertiviteit, communicatieproblemen, coping, dementie, depressie, eenzaamheid, emotionele problemen, grenzen stellen, hechting, onzekerheid, perfectionisme, persoonlijkheidsmoeilijkheden, piekeren, stress, trauma, zelfmoordgedachten.

OPLEIDINGEN
Master in de klinische en gezondheidspsychologie (volwassenen en ouderen) aan de KULeuven.
Opleiding GIT-PD: Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen)
Basisopleiding schematherapie

PRAKTIJKERVARING
Voorheen werkte ik in het Psychotherapeutisch dagcentrum in Leuven, waar ik op verkenning ging naar de oorsprong van patronen en bepaalde schema’s (overtuigingen) die problemen in stand houden. Ik begeleidde de cliënten individueel en in groep bij het leren herkennen, accepteren en tegemoetkomen aan de emotionele behoeften om op die manier de patronen te corrigeren.

ISABELLE
bottom of page