top of page

MART

Klinisch psycholoog | Loopbaancoach

‘Wat is het moedigste wat je ooit hebt gezegd?’ vroeg de jongen. ‘Help’, antwoordde het paard. Het was auteur Charlie Mackesy die ons van deze wijsheid voorzag.
Deze vraag naar hulp kan vele gedaantes en vormen aannemen. Soms wordt ze luid en schreeuwt ze zich van de daken en dan wordt het plots weer geruisloos stil.
Ik kan je vertellen dat ik je steeds zal trachten te horen, ook in hetgeen je niet uitspreken kan. In het gesprek met jou hoop ik samen een proces aan te gaan waarin jij je veilig voelt. Jij kiest het pad en ik help jou onderweg.

SPECIALISATIES
Vastlopen binnen levensdomeinen, zingevingsvragen, burn-out, depressie, angsten, stressklachten en piekeren, zelfbeeld, gebrek aan assertiviteit, verslaving, dwangmatige klachten, relationele moeilijkheden, persoonlijkheidsproblemen, chronische pijn en ziekte, rouw- en verliesverwerking, loopbaanbegeleiding

OPLEIDING
Mart studeerde af als Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent en koos hierbij voor de optie (jong)volwassenen. Omdat haar honger nog niet was gestild, vulde ze dit aan met allerlei opleidingen die haar werk als psychologe konden verruimen. Haar voornaamste focus ging uit naar thema’s als ACT, contextuele hulpverlening, narratieve therapieën, verbindende communicatie en rouw- en verliesverwerking. Verder liet ze zich bekwamen in het geven van intervisie, loopbaanbegeleiding en het werken rond levenseindevragen. Als toetje nam ze er doorheen de jaren regelmatig kortdurende opleidingen bij en vervolledigde deze graag met de nodige literatuur.

PRAKTIJKERVARING
In 2010 startte Mart haar pad binnen de muren van de Psychiatrische Afdeling van het Jan Palfijn Ziekenhuis te Gent. Deze werkwijze zette ze nog even voort in het OPZC te Rekem waar ze begeleiding bood aan personen met een afhankelijkheidsproblematiek en hun omgeving. Hierna werd door haar de stap naar het Jessa Ziekenhuis gezet. Haar rol startte in de vorm van liaisonpsychologe en evolueerde naar het psychologisch ondersteunen van patiënten met zowel curatieve als palliatieve aandoeningen binnen verscheidene diensten van het ziekenhuis. Zo kwam ook de organisatie Pallion vzw op haar pad, waar ze jarenlang palliatieve patiënten, hun naasten en verdere netwerk begeleidde in hun proces. Aanvullend lag bij Mart de taak om een team van deskundigen bij te scholen, te adviseren en te waarborgen over diens draagkracht.
Geregeld stond Mart voor de klas binnen de basisopleidingen palliatieve zorg, het postgraduaat palliatieve zorg, maar ook teams vanuit verscheidene takken van de hulpverleningswereld vulden voor haar de banken. Ze gaf les in thema’s als veerkracht, contextuele hulpverlening, communicatie, enzovoort.
Tot voor kort heeft Mart daarbovenop steeds een functie ingevuld als zelfstandig psychologe binnen groepspraktijk de Meiboom en ging ze aan de slag met een grote diversiteit aan hulpvragen.

MART
bottom of page