top of page
Prijs
Locatie
Werkwijze
Aanbod
Anker 1

FINANCIELE TEGEMOETKOMINGEN

Ontwerp zonder titel-4.jpg

I. TEGEMOETKOMINGEN LOOPBAANBEGELEIDINGEN: VAKBONDEN

ACV (laatst geüpdatet 1/1/2022)

Als jij aangesloten bent bij het ACV dan betalen zij een deel van je loopbaancheques terug. Het ACV betaalt je één cheque van 40 euro terug als je 4 uur loopbaanbegeleiding volgt.

Vul het formulier 'Terugbetaling loopbaancheques' in.  Bezorg het attest van het loopbaanbegeleidingscentrum, je lidnummer. en de nodige gegevens aan het AVC en  zij storten 40 euro op je rekening.

II. TEGEMOETKOMINGEN THERAPIE: MUTUALITEITEN

1. Christelijke Mutualiteit (CM) (laatst geüpdatet 1/1/2022)

 

 • Voor kinderen en jongeren

  • Per zitting wordt 50% van het betaalde honorarium terugbetaald, en dit met een maximum van 30€. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75% van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45€. 

 • Voor volwassenen

  • Per zitting wordt 50% van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 10€. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75% van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 15€.   

Als CM-lid kan je rekenen op maximaal 24 tegemoetkomingen per leven. Er wordt slechts één zitting per dag terugbetaald. 

Volledig digitale trajecten komen ook in aanmerking voor de tegemoetkoming. Deze moeten plaatsvinden via een beveiligd online communicatiekanaal dat de minimale voorwaarden en gebruiksregels voor veilige communicatie waarborgt, zoals vermeld op het eHealth-platform.

Voorwaarden
 

 • Voor kinderen en jongeren:

  • kind of jongere is lid van CM;

  • kind of jongere geeft recht op kinderbijslag of is ingeschreven als kind persoon ten laste op de dag van de eerste sessie.

 • Voor volwassenen:

  • lid zijn van CM;

  • volwassene heeft geen recht op kinderbijslag

 

 

 • De tegemoetkoming geldt niet voor zittingen

  • waarvoor al een terugbetaling is vanuit de verplichte ziekteverzekering;

  • in een verzorginstelling; 

  • door centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor leerlingenbegeleiding, revalidatiecentra, Kind & Gezin, het  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, diensten Maatschappelijk Werk, onderwijsinstellingen, justitieel welzijnswerk of bijzondere jeugdbijstand; 

  • waarbij de patiënt niet aanwezig is of geen contact heeft via een digitaal platform.
    

Wat te doen?
 

 • Zoek een zorgverlener voor je psychologische of psychotherapeutische behandeling.

 • Download het aanvraagformulier.

 • Bezorg het ingevulde formulier of een eigen attest van de zorgverlener (met gele klever van de patiënt) via een CM-brievenbus of de Mijn CM-app

 • De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

2. De Voorzorg (laatst geüpdatet 1/1/2022)

 

 • Voor kinderen en jongeren

  • Ze betalen 50% terug, tot 20€ per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 30€ terugbetaald.

 • Voor volwassenen

  • Ze betalen 50% terug, tot 10€ per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 15 € terugbetaald.

Voorwaarden voor kinderen en jongeren
 

 • Je bent lid van het ziekenfonds en betaalde je ledenbijdrage.

 • Je hebt recht op kinderbijslag.

 • Maximaal 1 prestatie per dag.

 • De therapie gebeurt bij een psychotherapeut/psycholoog die lid is van een door het ziekenfonds  erkende beroepsvereniging of beschikt over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid.

 • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie.

Voorwaarden voor volwassenen
 

 • Je bent lid van het ziekenfonds en betaalde je ledenbijdrage.

 • Maximaal 1 prestatie per dag.

 • De therapie gebeurt bij een psychotherapeut/psycholoog die lid is van een door het ziekenfonds erkende beroepsvereniging of beschikt over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid.

 • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie.

Hoe aanvragen?
 

 • Download het terugbetalingsformulier. Vul zelf je gegevens in en laat de rest invullen door je psycholoog.

 • Bezorg het ingevulde formulier aan het ziekenfonds via het loket of via één van de brievenbussen, of bezorg het digitaal door het op te laden.

 •  Aanvraagformulier tegemoetkoming psychotherapie

 

3. Helan (vroeger OZ) (laatst geüpdatet 1/1/2022)

 • Voor kinderen en jongeren

  • Ze betalen 10€ per sessie terug, tot 20€ per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar.

 • Voor volwassenen

  • Ze betalen 10€ per sessie terug, tot 20€ per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar.

Voorwaarden
 

 • Je bent in orde met je ziekenfondsbijdrage.

 •  Per dag en per rechthebbende kan slechts 1 psychologische sessie of groepsinterventie terugbetaald worden, met uitzondering van een sessie met de ouders, voogd of familielid.

 • De therapie gebeurt door een klinisch psycholoog die op de lijst van de netwerkcoördinaten staat.

 • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie.

 • Ook voor teleconsultaties

Hoe aanvragen?
 

 • Download het psychotherapie terugbetalingsformulier en laat dit invullen door de psycholoog of psychotherapeut. Voeg eventueel een medisch attest toe. (je moet enkel een medisch attest toevoegen indien je lijdt aan een chronische aandoening. Dit medische attest krijg je van je behandelende (huis)arts. Het moet geldig zijn voor consultaties tot 6 maanden na datum van het medische voorschrift.)

 • Bezorg je ingevulde formulier aan Helan.

 • Ofwel digitaal met de Helan app of via mijn Helan. Een kleefzegel is niet nodig, ze identificeren je document dankzij je login. Plak een kleefzegel op je getuigschrift en :

  1. Deponeer het in een Helan-brievenbus in je buurt.

  2. Of stuur het op per post naar Helan ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 2610 Wilrijk.

 • Helan stort dit bedrag dan op je bankrekening.  

 

4. Liberale mutualiteit (laatst geüpdatet 1/1/2022)

 

 • Voor kinderen en jongeren

  • Je ontvangt 20€ voor 6 sessies bij een psycholoog of psychotherapeut. Dus maximum 120€ per kalenderjaar.

 • Voor volwassenen

  • Je ontvangt 10€ voor 6 sessies bij een psycholoog of psychotherapeut. Dus maximum 60€ per kalenderjaar.

Voorwaarden voor kinderen en jongeren
 

 • Je bent lid van het ziekenfonds en betaalt je ledenbijdrage.

 • De terugbetaling geven ze aan elk kind of jongere waarvoor je het groeipakket krijgt.

 • Je krijgt nooit meer terugbetaald dan je zelf voor de sessies hebt betaald.

 • De therapie gebeurt bij een psychotherapeut/psycholoog die lid is van een door het ziekenfonds erkende beroepsvereniging of beschikt over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid.

 • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie.

Voorwaarden voor volwassenen

 • Je bent lid van het ziekenfonds en betaalt je ledenbijdrage.

 • Voor elk lid dat geen recht heeft op het groeipakket (kinderbijslag).

 • De therapie gebeurt bij een psychotherapeut/psycholoog die lid is van een door het ziekenfonds erkende beroepsvereniging of beschikt over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid.

 • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie.

 

Hoe aanvragen?

 

5. Neutraal ziekenfonds Vlaanderen (laatst geüpdatet 1/1/2022)

 • Voor kinderen en jongeren

  • Je ontvangt 10€ voor 10 sessies bij een psycholoog of psychotherapeut. Dus maximum 100€ per kalenderjaar.

 • Voor volwassenen

  • Je ontvangt 10€ voor 10 sessies bij een psycholoog of psychotherapeut. Dus maximum 100€ per kalenderjaar.

Voorwaarden voor kinderen en jongeren
 

 • De tussenkomst geldt voor consultaties bij een master in de psychologie.

 • De psycholoog moet aangesloten zijn bij de psychologencommissie en beschikken voer een visumnummer van de FOD Volksgezondheid.

Voorwaarden voor volwassenen    
 

 • De tussenkomst geldt voor consultaties bij een master in de psychologie.

 • De psycholoog moet aangesloten zijn bij de psychologencommissie en beschikken voer een visumnummer van de FOD Volksgezondheid.

Hoe aanvragen?
 

 • Bezorg het ingevulde document psychologische behandelingen beschikbaar in het  online kantoor.

6. Vlaams en Neutraal ziekenfonds Vlaanderen (laatst geüpdatet op 1/1/2022)

 • Voor kinderen en jongeren

  • Je ontvangt 10€ voor 10 sessies bij een psycholoog of psychotherapeut. Dus maximum 100€ per kalenderjaar.

 • Voor volwassenen

  • Je ontvangt 10€ voor 10 sessies bij een psycholoog of psychotherapeut. Dus maximum 100€ per kalenderjaar.

 

Voorwaarden voor kinderen en jongeren

 • De begeleiding gebeurt door een master in de psychologie, een psycholoog die beschikt over een visum van FOD Volksgezondheid, een psycholoog die is aangesloten bij de psychologencommissie.

 

Voorwaarden voor volwassenen    

 • De begeleiding gebeurt door een master in de psychologie, een psycholoog die beschikt over een visum van FOD Volksgezondheid, een psycholoog die is aangesloten bij de psychologencommissie.

 

Hoe aanvragen?

 

7. Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail of Railcare (laatst geüpdatet op 1/1/2022)

 • Voor kinderen en jongeren

  • Je ontvangt 20€ voor 20 sessies bij een psycholoog of psychotherapeut, met een maximum van 20 sessie per jaar.

 • Voor volwassenen

  • Je ontvangt 20€ voor 10 sessies bij een psycholoog of psychotherapeut, met een maximum van 10 sessie per jaar.

 

 Voorwaarden voor kinderen en jongeren

 • Je bent in behandeling bij een erkend psycholoog

 • Je bent rechthebbende van de Kas der geneeskundige verzorging

 • Er is geen tegemoetkoming van het RIZIV voorzien voor deze consultatie.

 

Voorwaarden voor volwassenen    

 • Je bent in behandeling bij een erkend psycholoog

 • Je bent rechthebbende van de Kas der geneeskundige verzorging

 • Er is geen tegemoetkoming van het RIZIV voorzien voor deze consultatie.

 

Hoe aanvragen?

 • Het volledig ingevuld formulier (voorzien van het nummer, de handtekening en stempel van de psycholoog) stuur je naar jouw gewestelijk geneeskundig centrum (GGC). Dit doe je binnen het jaar na de datum van de eerste raadpleging, die vermeld wordt op het formulier. Vergeet er geen kleefbriefje op naam van de rechthebbende op aan te brengen. Je vindt dit formulier op de website van RailCare, rubriek ‘Formulieren en andere documenten’, of op het intra-/extranet van HR Rail. Je kan het eveneens bekomen bij je GGC.

Gegevens
Organisatie
Bedrag
Maximum
Voor welke dienst?
CM
10 € / sessie
24 sessies / leven
Therapie
De Voorzorg
10 € / sessie
12 sessies / jaar
Therapie
Helan
10 € / sessie
12 sessies / jaar
Therapie
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
10 € / sessie
10 sessies / jaar
Therapie
Liberale Mutualiteit
10 € / sessie
6 sessies / jaar
Therapie
ACV
40 €
1x per loopbaancheque
Loopbaanbegeleiding
HR Rail / Railcare
20 € / sessie
10-20 sessies / jaar
Therapie
Aanmelden
bottom of page