top of page

AMELIE

Klinisch psycholoog | Loopbaancoach

"Tijdens het eerste gesprek exploreren wij samen jouw hulpvraag. We kijken naar wat je wil veranderen en hoe we dit kunnen verwezenlijken. Verder bespreken we enkele praktische zaken en wederzijdse verwachtingen. Hierna beslis je vrijblijvend om de begeleiding al dan niet op te starten.

Gedurende de begeleiding stellen we samen systematisch kleine, haalbare doelen op om het gewenste resultaat te bereiken. We evalueren ook regelmatig de stappen die we gezet hebben.

We schenken aandacht aan wat je belangrijk vindt en zoeken naar manieren die voor jou helpend zijn om om te gaan met jouw hindernissen. Op deze manier hoop ik samen met jou toe te werken naar een voor jou waardevol leven.

Bijkomend hecht ik veel belang aan de therapeutische relatie. Deze staat voor mij centraal binnen de therapie."

SPECIALISATIES
angsten, fobieën, piekeren, depressie, stressgerelateerde klachten en burn-out.

OPLEIDINGEN
Amelie behaalde een Master Klinische Psychologie aan de Universiteit in Gent.
Bijkomend volgde ze verscheidene opleidingen. Zo woonde ze een basisvorming omtrent motiverende gespreksvoering, screening en diagnostiek bij.
Ook volgde ze een online vorming omtrent ACT bij verslaving.
Amelie schoolde zich ook bij omtrent chronische pijn via Domus Medica en nam deel aan een online bijscholing omtrent hechting en seksualiteit, meer specifiek over libidoverschillen.
Ze nam ook deel aan verscheidene studiedagen, waarvan een studiedag omtrent het 50-jarig bestaan van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en een online studiedag van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie.
Tot slot volgde Amelie een opleiding tot loopbaancoach bij Kurago.

PRAKTIJKERVARING
Amelie volgde stage binnen de privésector in Heist-op-den-Berg. Hier werkte ze vooral volgens gedragstherapeutische aanpak, met een sterke focus op ACT.
Verder is ze tot op heden werkzaam als zelfstandig psycholoog in een multidisciplinaire praktijk te Genk

AMELIE
bottom of page