Zoeken

In de pers: "Vanaf september voor 11 euro naar de psycholoog" (TVL)


"Wie nood heeft aan psychologische zorg zal vanaf september minder moeten betalen. Volwassenen hebben dan recht op tot 20 terugbetaalde sessies van 11 euro per jaar. Nu heb je voor een terugbetaling nog een doorverwijzing van de huisarts nodig, maar binnen een maand is dat dus niet meer noodzakelijk. Het doel van het akkoord is hulpbehoevenden zo snel mogelijk verder te helpen. Ook de psychologen zelf reageren positief, want ze hopen dat de drempel om hulp te zoeken op deze manier verlaagt."


UPDATE December 2021:

Vandaag de dag is dit initiatief nog in volle opstart. We hopen dat er in de loop van 2022 meer duidelijkheid komt over welke psycholoog hieraan mag deelnemen. Wordt vervolgd!


pesten hasselt kurago psycholoog

https://www.tvl.be/nieuws/vanaf-september-kan-iedereen-voor-11-euro-per-sessie-naar-psycholoog-123037

15 weergaven